Fotópályázat szabályzat

Optika Arca fotópályázat

Játékszabályzat

A Nexidea Kft. (Visio Optika) (székhely: 6722 Szeged, Vitéz utca 30. ; továbbiakban: Visio Optika), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott Optika Arca nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

Jelen Szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot, valamint a képekre vonatkozó felhasználási megállapodást is.

A Nexidea Kft. (Visio Optika) továbbiakban: Szervezők.

I. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik betöltötték 14. életévüket, elfogadják a jelen Szabályzatot és névvel, e-mail címmel elküldik a pályázati anyagukat a megadott Google Formon vagy elküldik az [email protected] email címre.

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Nyereményjátékra csak a Nyereményjáték tartama alatt, így 2020.05.01. és 2020.05.31. között készült fényképekkel lehet nevezni. Ennek ellenőrzése érdekében a Szervezők – szükség szerint – a feltöltött képek exif adatait megvizsgálhatják, valamint egyéb vizsgálatot is folytathatnak.

A nyereményjáték időtartama előtt készült, törölt exif adatokkal rendelkező, illetve manipulált (azaz nem a kép készítésével, ill. utómunkáival összefüggően módosított vagy módosult, ill. egyáltalán törlésre került) exif adatokkal feltöltött képeket a Szervezők törlik, illetve kizárják a Nyereményjátékból, az adott Felhasználóval együtt.

Amennyiben az eredeti kép tartalmaz GPS adatokat, úgy azokat a Felhasználó köteles a Szervezők számára hozzáférhetővé tenni, illetve módosítás nélkül megtartani az exif adatok között. Az a Felhasználó, aki manipulált exif adatokkal tölt fel képet, automatikusan kizárásra kerül. Továbbá azokat a képeket is jogosultak kizárni a Szervezők, amelyek szemmel láthatóan nem az adott időintervallumban készültek (pl.: téli tájkép).

A Nyereményjátékban a Szervezők alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti.

A Nyereményjátékban minden Felhasználó kizárólag csak a saját maga által, illetve több szerző (közösen létrehozott mű) esetén saját maga és szerzőpárosa által készített fényképpel vehet részt. Közösen létrehozott mű esetén Felhasználó alatt a szerzőpárost kell érteni. Kétség esetén a fényképpel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogosultságok tisztázása és bizonyítása a Felhasználót terhelik.

A nyereményjátékba digitális fényképezőgéppel és mobiltelefonnal készült képekkel is lehet nevezni. Azonban a Nyereményjátékban csak olyan fényképek vehetnek részt, amelyekről a Felhasználó rendelkezik a jelen Szabályzatban – így különösen az V., valamint VIII. pontokban – meghatározott specifikációkkal rendelkező változatával.

A Nyereményjátékban nem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.

II. A Nyereményjáték célja

A Nyereményjáték célja a Visio Optika minél szélesebb körben történő népszerűsítése. Erre tekintettel a pályamunkáknak kiemelt figyelemmel tükrözniük kell a Visio Optika márka presztízsét.

III. Határidők

A Felhasználó felelőssége, hogy az általa a regisztráláskor megadott e-mail címre beérkező

üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

IV. Nyereményjáték időtartama

A játék időtartama: 2020. 05.01.-től 2020.05.31-ig. 

Zsűrizés és értékelés: 2020.06.01-től 2020. 07.31-ig 

Eredményhirdetés: 2020.08.01.

Nyeremények átvétele: 2020.08.01-től 2020.09.30-ig

V. A Nyereményjáték menete

A Felhasználónak regisztrálnia kell a megadott Google Formon. 

A regisztráció véglegesítéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia a játékszabályt és az adatvédelmi nyilatkozatot az „Elfogadom a játékszabályt és az adatvédelmi nyilatkozatot” felirat előtti jelölőnégyzetre kattintva.

Regisztrációt követően a Felhasználó 1 fotót feltölthet. A felhasználó feladata, hogy egy db fotót készítsen.

A képek a Nyereményjáték indulását követően, vagyis 2020.05.01. 10:00 után kell, hogy készüljenek.

Az elkészített fotót a Google Formon keresztül kell elküldeni. 

A feltöltendő képeknek alábbi megadott paramétereknek mindenképpen meg kell felelniük:

 • JPG vagy PNG formátum, lehetőleg a legjobb minőség,

Az oldalra látogató az „Pályázati információk” gombra kattintva bármikor tájékozódhat a játék részleteiről.

VI. Elbírálás

A beérkezett pályamunkákat a Facebook szavazat/like és a Visio Optika zsűrije bírálja el, melynek tagjai:

 Üveges Roland

 Kozák Hanna

 Alker Zita

A Visio Optika zsűrije minden fotót értékel.

Továbbá a nyertes felhasználóktól a Szervezők aláírással hitelesített dokumentumot kérhetnek be, amiben az esélyes felhasználók nyilatkoznak arról, hogy az egyes fotók a saját szerzői tulajdonuk és hogy az adott időszakban készültek.

VII. Nyeremény

A Visio Optika szakmai zsűrije és a Facebook szavazatok alapján az összes pályázó munkáját értékeli, majd a nyertesre értékelt fotó megalkotóját a fotópályázat fődíjával, egy – egy 15 000 Ft értékű kuponnal díjazza, amit a Visio Optika üzletben vagy a www.visiooptika.hu/eshop webáruházban vásárolhat le. A nyeremény más akcióval és kuponnal nem összevonható.

VIII. A nyeremény átvétele

A Visio Optika szakmai zsűrije a véglegesített fotók közül kiválasztja azokat, amelyekből

később kiválasztja a nyertes Felhasználókat.

Az nyertes Felhasználókat 2020. 08. 01-ig e-mailben értesítjük. Az Felhasználók kötelesek legkésőbb 2019. 09.01-ig felvenni a kapcsolatot a Szervezőkkel, megadni a Szervezők által kért információkat és nyilatkozatokat valamint eredeti felbontású az exif adatokat tartalmazó JPG vagy RAW vagy TIFF formátumú, vízjelmentes képeket az [email protected] e-mail címre beküldeni.

A Felhasználó felelőssége, hogy a Nyereményjáték oldalát, illetve e-mail fiókját kellő időben figyelemmel kísérje.

A Visio Optika fenntartja magának a jogot arra, hogy egy, a Visio Optika által kiválasztott másik nyertest hirdessen ki nyertesként, ha az értesítettek nem teljesítik fenti kötelezettségüket, de erre nem kötelezhető. Így különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a nyertes képeket beküldő Felhasználó a nyereményről való értesítést követően nem veszi fel határidőben a kapcsolatot a Szervezőkkel, illetve nem adja meg a szükséges információkat, vagy adja át a megfelelő képeket, elveszti jogát a nyeremény átvételére, valamint jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A nyertes Felhasználókat a Visio Optika a honlapján és Facebbok oldalán hirdeti ki 2020.08.01-én.

A nyeremény utalványok 2020 szeptember 30-ig használhatóak fel az Visio Optika üzletében nyitvatartási időben vagy visiooptika.hu/eshop webáruházban (webcím: visiooptika.hu/eshop). 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettség a Visio Optika-t terheli.

IX. Szerzői jogok, szerző személyének feltüntetése

A Szervezők tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Felhasználót, hogy az alkalmazás és a Nyereményjáték tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások képeivel. A Nyereményjátékban részt venni csak saját fényképpel lehet, az I. pontban meghatározottak szerint. Azt a Felhasználót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a Nyereményjátékból. A Szervezők ugyanakkor nem kötelesek vizsgálni a képek eredetét, a Felhasználók által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelősséget kizárnak!

A jelen Szabályzat elfogadásával a Felhasználó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját fényképet tölt föl (így annak személyhez fűződő szerzői jogosultja saját maga, illetve közösen létrehozott mű esetén az saját magát, illetve szerzőtársát illeti), továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a feltöltött képpel kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.

Kép feltöltésével a Felhasználó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll, ennek keretében köteles a Szervezőket mentesíteni bárminemű felelősség alól.

Ha a Felhasználó által feltöltött fénykép feltöltése – akár a Felhasználónak felróhatóan, akár nem felróhatóan – jogszabály rendelkezésébe ütközik, vagy harmadik személy jogát sérti, az ebből fakadó minden kötelezettségért a Felhasználót kizárólagos felelősség terheli. Ennek keretében köteles a Szervezőket mentesíteni bárminemű felelősség alól.

Ha a Szervezők ellen a Felhasználó művének feltöltésével, illetve felhasználásával kapcsolatban álló ügyben eljárás indul, akkor a Felhasználó köteles közbenjárni, hogy a Szervezőket az eljárásból, ill. perből elbocsássák, továbbá köteles beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőket elbocsássák a perből, velük szemben az eljárást megszüntessék, ill. az elmarasztaló határozat alól mentesítsék.

A jelen Szabályzat elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők nevét, illetve az általa feltöltött képeket nyilvánosságra hozzák, így különösen, de nem kizárólagosan, hogy az arra jogosult műveket kiállítsák a szerző nevének feltüntetésével.

A Szabályzat elfogadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy a Nikon művét (fényképét) a Nyereményjáték ideje alatt, illetve azt követően is felhasználja, valamint kifejezetten lemond a művel kapcsolatos díjazásról. A Felhasználó műveire kifejezetten ingyenes, földrajzi, valamint felhasználási mód és mérték korlátozása nélküli, határozatlan időre szóló, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Visio Optika számára, így különösen, de nem kizárólagosan, hogy a Visio Optika a képről másolatot készítsen, azt saját gazdasági céljaira felhasználja. A Visio Optika jogosult megjeleníteni a pályamunkákat weblapján, Facebook oldalán, Instagram oldalán, a pályázattal kapcsolatban kiadott sajtóközleményben, egyéb anyagokban. A Szervezők kifejezetten jogosultak a jelen Szabályzat szerinti felhasználási jogosultságról szóló felhasználói nyilatkozatot bekérni a Felhasználótól, a Felhasználó pedig köteles a nyilatkozatot időben megtenni, illetve a Szervezők részére megküldeni.

X. Kizárás, képek törlése

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Nyereményjátékból, aki:

 • nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, illetve megsértette a jelen Szabályzatot;
 • a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozója;
 • bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
 • szükséges személyes adatait, ill. a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat képeket, nem, illetve nem határidőben adta meg;
 • a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, nem adja meg a szükséges információkat, nyilatkozatokat, vagy adja át a megfelelő képeket;
 • valótlan, vagy hibásan megadott nevet, címet, személyes adatot regisztrál vagy küld meg a Szervezők részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a képet készítő (szerző) személyétől eltérő más személyt jogosítson nyereményre;
 • más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba, illetve akivel kapcsolatban alapos gyanú merül fel, hogy más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba (így különösen, de nem kizárólagosan, ha nem általa, vagy gyaníthatóan nem általa készített fényképpel pályázott);
 • a Szerevezők egyéb okból jónak lát kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a Felhasználó a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel sérti a Szervezők jogos gazdasági érdekeit.

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül törölni az olyan képeket:

 • amelyek nem felelnek meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a fénykép nem a megfelelő időszakban vagy témában készült, illetve ilyen gyanú merül fel, valamint akkor is, ha a fényképeknek a jelen Szabályzatban foglalt specifikációk szerinti változata nem áll rendelkezésre, illetve azt a Felhasználó nem küldi meg;
 • amelyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy szerzői joga nem tisztázott, szerzői jogot sértenek, vagy a Felhasználó egyébként nem rendelkezik a kép feltöltéséhez szükséges, megfelelő mértékű jogosultsággal, így különösen, de nem kizárólagosan annak személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogai nem kizárólag a Felhasználót, illetve közösen létrehozott mű esetén a Felhasználót és szerzőtársát illetik;
 • amelyek közerkölcsöt, személyiségi jogot, jó ízlést vagy jó erkölcsöt sértenek;
 • amelyek bármilyen módon jogellenesek;
 • amelyek bármilyen módon a jelen Szabályzatba ütköznek, így különösen, de nem
 • kizárólagosan akkor, ha egy témához a Felhasználó több képet is felöltött, úgy a Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint az adott témában feltöltött minden képet törölni;
 • amelyek a Nikon arculatával nincsenek összhangban vagy valamely okból nem méltóak a Nyereményjáték színvonalához;
 • amelyek exif adatai manipuláltak vagy törölték (amennyiben az exif adatok nem a kép készítésével, ill. utómunkáival összefüggésben került módosításra vagy törlésre);
 • amelyeket a Szervezők egyéb okból jónak lát törölni, így különösen akkor, ha a Felhasználó a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, a kép Szervezők jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, vagy ha a Felhasználó a Nyereményjáték kezdete előtt készült képpel vesz részt a Nyereményjátékban.

A Felhasználó, illetve fénykép kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők tudomására, vagy bár a kizárás oka már a nyeremény átadása előtt jutott a Szervezők tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a nyeremény átadása után zárul le, úgy a már átadott nyereményét – illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét – köteles visszaszolgáltatni a Szervezőknek, valamint köteles a Szervezőknek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó, illetve fénykép helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót, illetve fényképet hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetőek.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők a lehetőségeikhez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni. A Szervezők ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytatnak le.

A Szervezők attól függetlenül jogosultak dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2020. 09.30-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

XI. A Szervezők felelőssége

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő

következményekért.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők nem szavatolják a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek. Továbbá tekintettel arra, hogy a fényképek feldolgozása (azok letöltése, illetve visszatöltése) szoftverrel történik, ezért a rendszerből fakadó hibákért a Szervezők nem vállalnak felelősséget. A Szervezők ugyancsak nem tehetőek felelőssé azért, ha valamely Felhasználót, illetve fényképet nem zárnak ki a Nyereményjátékból.

A Szervezők kizárnak mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait – így különösen kézbesítési címét – hibásan adta meg.

XII. Szabályzat módosítása

A Szerzők fenntartják a Szabályzat, illetve az abban megadott időpontok módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervezők a Facebook üzenőfalon keresztül értesítik a Felhasználókat.

XIII. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) szerint tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

A Nyereményjáték során a Szervezők a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), valamint a Szervezők és a Felhasználó jelen Szabályzat szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) miatt kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

 • név,
 • e-mail cím

A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten, hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.

Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

A Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Szervezők:

 • mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez, annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek,
 • valamint a nyeremények átadásáért felelős mindenkori szerződött partnereihez annak érdekében, hogy a nyeremény átadásra kerüljön.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.

Hozzájárulását a Felhasználó az [email protected] email címre való megküldéssel, valamint írásban, a Szervezők lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.

A Szervezők tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőktől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, korlátozását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett

személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, így jogosult bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezőkkel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

 Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

Szervezők elérhetőségei:

levélcím: 6722 Szeged, Vitéz utca 30. 

elektronikus levelezési cím: [email protected]

XIV. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy az a

Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Felhasználó köteles viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Szegedi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Megyei Bíróság illetékes.